Využitie zvyškov v kuchyni

Spoločnosť dnes žije v prebytku. Tento stav sa bohužiaľ prejavuje predovšetkým tak, že ľudia stále viac jedla vyhadzujú. Často skončia v komunálnom odpade dokonca potraviny v pôvodnom neotvorenom obale. Pri správnom skladovaní a príslušnej úprave  by sa väčšina týchto potravín mohla využiť na prípravu chutných jedál.