Predslov

Spoločnosť dnes žije v prebytku. Tento stav sa bohužiaľ prejavuje predovšetkým tak, že ľudia stále viac jedla vyhadzujú. Často skončia v komunálnom odpade dokonca potraviny v pôvodnom neotvorenom obale. Pri správnom skladovaní a príslušnej úprave  by sa väčšina týchto potravín mohla využiť na prípravu chutných jedál. V tejto knižke, ktorá vznikla v rámci projektu EÚ „Kreatívne myšlienky z oblasti životného prostredia od škôl školám“, nájdete mnoho nápadov  a tipov  na rozumné využitie zvyškov v kuchyni.

Touto knižkou chceme prispieť k podpore trvalo udržateľného spôsobu života a želáme všetkým naším čitateľom veľa zábavy pri varení a dobrú chuť!

Vaše Burgenlandské združenie pre likvidáciu odpadu (Burgenländischer Müllverband)